28 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

2017-05-14

Obchody tego Dnia mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących. Jest to również chwila dla upamiętnienia ofiar wypadków przy pracy. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Towarzyszyła mu konferencja pt. „Identyfikacja rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych” zorganizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani”. Interesującą prezentację pt. „Źródła danych do optymalizacji procesu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BHP” przedstawił CIOP. Na konferencji obecni byli przedstawiciele OSPS BHP o/Kielce: Kamilla Pękalska, Weronika Rafalska oraz Teresa Tolak. Po konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią sejmu i senatu RP oraz zwiedzić salę plenarną.