Konferencja naukowa pn. "Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej"

2016-06-28

W dniu 15.06.2015r. wśród skamieniałości w kieleckim Geoparku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP o/Kielce wraz z Państwową Inspekcja Pracy w Kielcach i Centrum Geoedukacji zorganizowali konferencję naukową pn. "Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej". W konferencji udział wziął Starosta Kielecki Pan Michał Godowski, który zapewnił o swoim wsparciu dla popularyzowania i zwiększania świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Pan Zbigniew Gadomski (przedstawiciel firmy DEFRO) pan Maksymilian Ziętek (przedstawiciel firmy DORBUD), pani Marzena Lankowska (przedstawiciel Inspektora Sanitarnego w Kielcach) oraz partnerzy konferencji, firma Ansell, U-Power oraz 3M poprowadzili krótkie wykłady dotyczące pracy w środkach ochrony indywidualnej, ich oznaczenia, trwałości, nieprawidłowości w użytkowaniu, chorobach zawodowych, opłacalności inwestycji w bezpieczeństwo pracowników oraz nieprawidłowości przy pracach szczególnie niebezpiecznych i użytkowaniu sprzętu ochronnego. Po zakończeniu naukowej konferencji i tematycznej dyskusji prelegenci i uczestnicy mogli odetchnąć zwiedzając Centrum Edukacji Geologicznej "Geopark" w Kielcach.

Podsumowanie konferencji odbyło się w dniu 23 września 2015r., gdzie prowadzący konferencję Jan Jóźwik omówił i podsumował wyniki ocen środków ochrony indywidualnej dokonanej przez zakłady pracy nawiązując do wcześniej zorganizowanej konferencji o temacie „Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej”. W trakcie konferencji Janusz Czyż, okręgowy inspektorat pracy w Kielcach wspólnie z Mają Adamczyk, prezesem Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP - Oddziału w Kielcach wręczyli podziękowania 8 specjalistom i inspektorom bhp, którzy dokonywali oceny środków ochrony indywidualnej.