Seminarium " Bezpieczeństwo- Zmiany w Prawie Pracy- Pomiary środowiska pracy"

2016-06-28

W dniu 26.09.2014r. na terenie Zakłady Dolina Nidy odbyło się seminarium pt: " Bezpieczeństwo- Zmiany w Prawie Pracy- Pomiary środowiska pracy", którego organizatorami było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służ BHP o/Kielce oraz Okręgowa Inspekcja Pracy w Kielcach. W seminarium wzieli udział członkowie stowarzyszenia o/Kielce, delegaci z o/Końskie, a także przedstawiciele OIP, Dyckerhoff. Wiodącym tematem w seminarium była prelekcja przedstawiciela OIP - " Czynniki szkodliwe w środowisku pracy " oraz przedstawione przez Specjalistę ds. bhp Michała Stępień wystąpienie obejmujące zakres Zagrożeń w górnictwie odkrywkowym. Dzięki przedstawicielom Doliny Nidy, którzy stanęli na wysokości zadania seminarium miało sympatyczną i miłą atmosferę. Całość seminarium objęta była patronatem medialny ATEST.