Spotkanie członków stowarzyszenia o/Kielce

2016-06-28

W dniu 15.10.2015r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia o/Kielce. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Kaczmarek wiceprezes ZG o/Kalisz oraz Paweł Strzelec kierownik laboratorium członek stowarzyszenia o/Starachowice, którzy zaprezentowali część szkoleniową na temat

„Pomiarów i badań czynników środowiska pracy w praktyce”:

1.Najważniejsze akty prawne i pojęcia regulujące pomiary czynników środowiska pracy.

2.Sposobu znalezienia laboratorium badawczego.

3.Sposobu przygotowania stanowisk do pomiarów i badań.

4.Strony praktycznej badań i pomiarów.

5.Interpretacja wyników badań i pomiarów.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze przy udziale członków oddziału kieleckiego.