Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów

2016-06-28

W piątek 27 listopada 2015 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadziła Maja Adamczyk - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Kielce oraz Marcin Fornalski - ratownik medyczny z firmy BHP Team.

Dzieci uczestniczące w spotkaniu zdobyły niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przytomnej oraz nieprzytomnej. Tematyka obejmowała także naukę sprawdzania funkcji życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej i resuscytację krążeniowo – oddechową. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia alarmowych numerów telefonów oraz poćwiczyć wzywanie pogotowia ratunkowego. Największą atrakcją dla uczniów były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział w spotkaniu.