Zjazd Nadzwyczajny OSPS BHP

2017-06-11

W dniu 12 maja 2017 roku, w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Nadzwyczajny Zjazd OSPS BHP, który zgodnie z § 22 punkt 4 Statutu obradował nad podjęciem uchwał dotyczących przyjęcia nowej treści Statutu wraz z Regulaminami Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Ordynacji Wyborczej. Projekty omawianych dokumentów zaprezentował Zarząd Główny na swojej stronie.

Oddział Kielce reprezentowali: Jerzy Kurek,  Dorota Rogóż, Krzysztof Orłowski i Kamila Pękalska

Nowego statutu OSPS BHP nie udało się uchwalić