Kontakt

Oddział w Kielcach

25-512 Kielce 

ul. Miła 10 

kielce@ospsbhp.pl 

http://kielce.ospsbhp.pl/