Walne Zebranie Członków OSPS BHP o/Kielce

Walne Zebranie Członków OSPS BHP o/Kielce

W dniu 23 czerwca 2020r. w związku z Walnym Zebraniem Członków OSPS BHP o/Kielce i wyborami informujemy, że nowym Prezesem Zarządu OSPS BHP o/Kielce został  Marcin Fornalski.Na pierwszym  posiedzeniu nowo wybranego zarządu OSPS BHP o/Kielce w dniu 23.06.2020 r. zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

 

 1. Prezes Zarządu – Marcin Fornalski
 2. Wice Prezes Zarządu – Andrzej Kraska
 3. Skarbnik – Izabela Stęplewska
 4. Sekretarz – Maksymilian Ziętek
 5. Członek Zarządu – Kamilla Pękalska

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący – Krzysztof Orłowski
 2. Sekretarz – Anna Butenko
 3. Członek – Jerzy Kurek

Sąd Koleżeński

 1. Przewodniczący – Teresa Tolak
 2. Wiceprzewodniczący – Marcin Szustak
 3. Sekretarz – Paweł Strzelec