Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny

2017-05-14

Międzynarodowa konferencja „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny” była już  drugim  cyklicznym największym w Polsce i Europie  wydarzeniem  organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Rzeszów i o/Kraków, przy współudziale  dwóch uczelni: Politechniki Rzeszowskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Konferencja odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2017r. na Politechnice Rzeszowskiej i zgromadziła blisko 350 uczestników w tym około 50 przedstawicieli z narodowych organizacji ochrony bezpieczeństwa pracy z kilkunastu krajów europejskich: Hiszpanii, Rosji, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Belgii, Danii, Włoch, Szwecji, którzy reprezentowali środowiska związane z bhp. Uczestników przywitali: rektorzy uczelni oraz prezesi OSPS BHP o/Rzeszów - Krzysztof Babka i OSPS BHP o/Kraków Waldemar Dudek.

Organizatorzy otrzymali  wyrazy uznania i gratulacje z organizacji ENSHPO, z którą podpisana została umowa o wzajemnej współpracy oraz z European Trade Union Institute  w Brukseli, którego przedstawiciel Viktor Kempa był jednym z prelegentów.

W konferencji uczestniczyli członkowie OSPS BHP z całego kraju, a kielecki Oddział OSPS BHP reprezentowała Kamilla Pękalska – sekretarz oddziału. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Kolejna edycja konferencji w 2018 r. odbędzie się na Słowacji.