Rada Stowarzyszenia w Krakowie

2 grudnia 2022 r. w Krakowie odbyła się Rada Stowarzyszenia. Rada zorganizowana była we współpracy z Oddziałem OSPS BHP w Krakowie.


 

 

Wśród zaproszonych gości byli:

Piotr Motłoch - Nadinspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie,

mecenas Bogdan Stoch - Radca prawny,

Robert Kozela - Redaktor naczelny  w ATEST - Ochrona Pracy.

Udział w Radzie wzięli członkowie oddziałów OSPS BHP.

W części pierwszej spotkania Piotr Motłoch, Nadinspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie wypowiedział się na temat współpracy PIP  z Oddziałem OSPS BHP w Krakowie na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w pracy. O rozwoju służby bhp na przykładzie działań Oddziału OSPS BHP w Krakowie mówił Paweł Kania, Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie.

Radosław Pych, Wiceprezes ZG OSPS BHP pełniący obowiązki Przewodniczącego Komisji Statutowej, przedstawił sprawozdanie Komisji Statutowej w sprawie prac nad nowelizacją Statutu.

W sesji poobiedniej, mecenas Bogdan Stoch, przedstawił swoją opinię na temat proponowanych zmian do Statutu OSPS BHP, która rozpoczęła dyskusję.  Zebrani uczestniczyli w merytorycznej dyskusji, podczas ktorej zgłosili drobne uwagi do proponowanych zapisów Statutu. Na zakończenie dyskusji uczestnicy podpisali wspólną Deklarację, która rekomenduje proponowane zapisy Statutu pod obrady Zjazdu.

Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPS BHP przedstawiła plany Zarządu Głównego do końca kadencji. Są to:

  • Organizacja Gali jubileuszowej 30-lecia OSPS BHP, zaplanowanej na 27 stycznia 2023 r.,

  • Zjazd sprawozdawczo wyborczy 19 maja  2023 r. w Iławie,

  • Zmiana terminu trwania konkursu „Służba BHP- najlepszy doradca pracodawcy”,

  • Podjęcie organizacji V Forum pn. „Wizja”.  Forum połączone będzie ze świętem Służby BHP.

Na zakończenie dr inż. Grzegorz Szałas  przedstawił pomysł związany z kapsułą czasu, do której podczas uroczystości jubileuszu będzie można włożyć pamiątkowe materiały.

 

Oddział OSPS BHP w Krakowie dla uczestników Rady przygotował wiele atrakcji. Była to wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, zwiedzanie  Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Podziemi Rynku Krakowskiego.

Zarząd Główny OSPS BHP składa serdeczne podziękowanie dla Zarządu i Członków Oddziału w Krakowie za zaangażowanie i okazaną pomoc w organizacji Rady Stowarzyszenia.